The Harmonia Cordis Association says Welcome!
Petra KOHUT« back
EN

Petra Kohut was born in 1985 in Mako and moved to Orosháza when she was 4 years old. There, she attended the music department of Vörösmarty Mihály Elementary School, where she joined the school choir. These were her first musical experiences, which have been a defining experience for her to this day, teaching her the love of music, the joy of singing and the experience of making music together. At the age of 9, she was accepted into the guitar section of the Liszt Ferenc School of Music, where Zsolt Varga gave her a musical foundation and instrumental technique on which to build her further studies. From 2000-2004, he had the privilege of studying at the Vántus István Vocational High School in Szeged with Andrea Bozóki, who introduced her to Ede Roth. The first meeting was so inspiring for her that after graduation she followed him to Győr, where she graduated as a music teacher and chamber musician at the Tibor Varga Institute of Széchenyi István University in 2008. Ede Roth gave her a path that she was able to use in both teaching and playing the guitar. After graduation, she became a guitar teacher at the Weiner Leó Catholic School of Music and Musicology, where she found an environment of inspiration, support and total freedom. After 7 years of teaching, she felt the need to develop further. In 2015, she was successfully admitted to the Liszt Ferenc Academy of Music, where she studied for 2 years with guitarist András Csáki, and enriched with new musical techniques and experiences, she has been teaching at the Weiner Leó School of Music ever since. The combination of teaching, singing together, concert experiences and performing classical music forms a complete whole in her life.

RO

Petra Kohut s-a născut în 1985 în Mako și s-a mutat la Orosháza când avea 4 ani. Acolo, a urmat cursurile secției de muzică a Școlii Elementare Vörösmarty Mihály, unde s-a integrat în corul școlii. Acestea au fost primele ei experiențe muzicale, care au fost o experiență definitorie pentru ea până în prezent, învățând-o dragostea pentru muzică, bucuria de a cânta și experiența de a face muzică împreună. La vârsta de 9 ani, a fost acceptată la secția de chitară a Școlii de Muzică Liszt Ferenc, unde Zsolt Varga i-a oferit o bază muzicală și tehnică instrumentală pe care să își construiască studiile ulterioare. În perioada 2000-2004, a avut privilegiul de a studia la Liceul Profesional Vántus István din Szeged cu Andrea Bozóki, care i-a făcut cunoștință cu Ede Roth. Prima întâlnire a fost atât de marcantă pentru ea încât, după absolvire, a l-a urmat la Győr, unde a absolvit ca profesor de muzică și muzician de cameră la Institutul Tibor Varga al Universității Széchenyi István în 2008. Ede Roth i-a oferit o cale pe care a putut să o folosească atât în predarea cât și în cântatul la chitară. După absolvirea facultății, a devenit profesoară de chitară la Școala Catolică de Muzică și Muzicologie Weiner Leó, unde a găsit un mediu de inspirație, sprijin și libertate totală. După 7 ani de predare, a simțit nevoia de a se dezvolta în continuare. În 2015, a fost admisă cu succes la Academia de Muzică Liszt Ferenc, unde a studiat timp de 2 ani cu chitaristul András Csáki, și îmbogățită cu noi tehnici și experiențe muzicale, predă de atunci la Școala de Muzică Weiner Leó. Combinația dintre predare, cântatul împreună, experiențele de concert și interpretarea muzicii clasice formează un întreg complet în viața acesteia.

HU

Kohut Petra 1985-ben született Makón, 4 éves korában költözött Orosházára. Ott a Vörösmarty Mihály Általános Iskola zenei tagozatára járt, ahol pezsgő énakkari életbe csöppent. Ezek voltak az első zenei tapasztalatai, amelyek a mai napig meghatározóak számára, a zene szeretetére, az éneklés örömére és a közös zenélés élményére tanították. 9 éves korában felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneiskola gitár tagozatára, ahol Varga Zsolt biztosított számára egy olyan hangszeres technikai és zenei alapot, melyre építhette további tanulmányaimat. 2000-2004 között középfokon a szegedi Vántus István Gyakorló Szakgimnáziumban volt szerencséje Bozóki Andreánál tanulni, aki megismertette Roth Edével. Az első találkozás olyan inspiráló volt, hogy érettségi után követte őt Győrbe, ahol a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor intézetében szerzett zenetanár-kamaraművész diplomát 2008-ban. Roth Edétől olyan útravalót kapott, melyet kamatoztathatott a tanításban és a gitárjátékban egyaránt. A főiskolai diploma megszerzése után a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium gitártanára lett, ahol inspiráló támogató és teljes szabadságot adó környezetre talált. 7 év tanítás után késztetést érzett a továbbfejlődésre. 2015-ben sikeresen felvételt nyerte a Liszt Ferenc Zeneakadémiára ahol 2 évig Csáki András gitárművésztől tanult, új technikákkal, zenei élményekkel felrissülve azóta is a Weiner Leó Zeneiskolában tanít, emellett Kató Árpád kollégájával az arTpeggio nevű gitárduóban gyakorolja előadóművészi mivoltát. A tanítás, a közös zenélés, a koncertélmények és a klasszikus zene interpretálásának együttese teszi teljes egésszé.