The Harmonia Cordis Association says Welcome!
Jérémy JOUVE« back
EN

Acclaimed by international radio FIP as « the ambassador for classical guitar worldwide », Jeremy Jouve multiplies international tours, recordings, and collaborations with the greatest performers and composers. His studies at the Ecole Normale de Musique and at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) in Paris where he followed the teaching of the great masters Alberto Ponce and Roland Dyens, oriented him towards a committed and poetic approach to music, an incessant search for beautiful sounding, and a deep love and respect for the original compositions. His young prodigy career began with a first concerto with orchestra at the age of 10, a gold medal awarded by the conservatory at 13, a first European tour at 16, and the prestigious Guitar Foundation of America (GFA) Prize won at the age of 24 in Mexico. From this extraordinary career, Jeremy Jouve keeps a strong mark of sincerity that he transmits today with passion to his students at the Conservatoires à rayonnement régional de Paris and the Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, as well as during the masterclasses he delivers while touring. In 2003, the GFA Prize opened the doors to a five-month North American tour and a first recording with Naxos records. He then released, in 2008 and 2011, with the same label, two albums devoted to the challenging work for solo guitar of Joaquin Rodrigo. Following this, a Melbay Concert Live DVD released in 2009 and a Reference Recordings album, Traveling Sonata, with flutist Viviana Guzman, nominated for the Grammy Awards in 2012, completed this cycle of recordings. The album « Cavalcade », released in 2015, the fruit of Jeremy Jouve's encounter with French composer Mathias Duplessy, opens the way to a series of collaborations with renowned composers such as Thierry Escaich, Karol Beffa and Francois MeImoun, as well as with great chamber musicians such as Francois Salque, Pierre Fouchenneret, or artists performing world music such as Prabhu Edouard. Jeremy Jouve is also the Artistic Director of a festival h.: founded in 2019, the International Festival « Guitare en Alpes », in Savoie, of which Cecilia Rodrigo, daughter of the famous composer, is the godmother. While combining chamber music including the guitar and new compositions, the festival is one-of-a-kind bringing together the greatest talents around classical guitar and greatly contributing to the growth of the instrument's repertoire. Jeremy Jouve is currently devoted to the recording of two new albums, one featuring new chamber music compositions by Mathias Duplessy and another one with his long-time accomplice and violinist Pierre Fouchenneret. Jeremy Jouve plays on Savarez, Alliance red and Cantiga Premium blue strings.

RO

Apreciat de radioul internațional FIP ca fiind "ambasadorul chitarei clasice în întreaga lume", Jérémy Jouve multiplică turneele internaționale, înregistrările și colaborările cu cei mai mari interpreți și compozitori. Studiile sale la Ecole Normale de Musique și la Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse (CNSMD) din Paris, unde a urmat cursurile marilor maeștri Alberto Ponce și Roland Dyens, l-au orientat către o abordare angajată și poetică a muzicii, o căutare neîncetată a unei sonorități frumoase și o dragoste și un respect profund pentru compozițiile originale. Cariera sa de tânăr prodigiu a început cu un prim concert cu orchestră la vârsta de 10 ani, o medalie de aur acordată de conservator la 13 ani, un prim turneu european la 16 ani și prestigiosul premiu Guitar Foundation of America (GFA) câștigat la 24 de ani în Mexic. Din această carieră extraordinară, Jérémy Jouve păstrează o puternică amprentă de sinceritate pe care o transmite astăzi cu pasiune studenților săi de la Conservatoire a rayonnement regional de Paris și de la Pole Superieur Paris Boulogne-Billancourt, precum și în cadrul masterclass-urilor pe care le susține în timpul turneelor. În 2003, Premiul GFA i-a deschis porțile pentru un turneu de cinci luni în America de Nord și o primă înregistrare cu casa de discuri Naxos. A lansat apoi, în 2008 și 2011, cu aceeași casă de discuri, două albume dedicate provocatoarei lucrări pentru chitară solo a lui Joaquin Rodrigo. Ulterior, un DVD Melbay Concert Live lansat în 2009 și un album Reference Recordings, Traveling Sonata, cu flautista Viviana Guzman, nominalizat la Premiile Grammy în 2012, au completat acest ciclu de înregistrări. Albumul " Cavalcade ", lansat în 2015, rod al întâlnirii lui Jeremy Jouve cu compozitorul francez Mathias Duplessy, deschide calea spre o serie de colaborări cu compozitori renumiți precum Thierry Escaich, Karol Beffa și Francois MeImoun, dar și cu mari muzicieni de cameră precum Francois Salque, Pierre Fouchenneret, sau cu artiști care interpretează world music precum Prabhu Edouard. Jérémy Jouve este, de asemenea, directorul artistic al unui festival h.: fondat în 2019, Festivalul Internațional " Guitare en Alpes ", în Savoia, a cărui nașă este Cecilia Rodrigo, fiica celebrului compozitor. Combinând în același timp muzica de cameră, inclusiv chitara, și compoziții noi, festivalul este unic în felul său, reunind cele mai mari talente din jurul chitarei clasice și contribuind în mare măsură la creșterea repertoriului acestui instrument. Jérémy Jouve se dedică în prezent înregistrării a două noi albume, unul cu noi compoziții de muzică de cameră de Mathias Duplessy și altul cu complicele său de lungă durată și violonistul Pierre Fouchenneret. Jérémy Jouve cântă pe corzi Savarez, Alliance red și Cantiga Premium blue.

HU

Jérémy Jouve egy olyan elismert előadó, aki maga mögött tudhat számos nemzetközi turnékat, felvételeket és együttműködéseket a világ legnagyobb előadóival és zeneszerzőivel. Tanulmányait az Ecole Normale de Musique-ban és a párizsi Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse-ban végezte, ahol Alberto Ponce és Roland Dyens nagy mesterek tanítását követte. Fiatal csodagyerek karrierje tízéves korban kezdődött első olyan koncertjével, ahol zenekarral volt szólista, tizenhárom évesen aranyérmével díjazta a helyi konzervatórium, tizenhat évesen indult első európai turnéjára és a rangos Amerikai Gitár Alapítvány (GFA) első díját 24 évesen nyerte el Mexikóban. 2003-ban a GFA-díj részeként öt hónapos észak-amerikai turnéra indult és kiadta első szólólemezét a Naxos Records-nál. Ezt követően 2008-ban és 2011-ben ugyanazzal a kiadóval két albumot adott ki, amelyek Joaquin Rodrigo zenéjét mutatják be. A 2015-ben megjelent “Cavalcade” című album, illetve Jérémy Jouve találkozása a francia zeneszerzővel, Mathias Duplessy-vel, megnyitja utat nyitott az előadóművésznek, hogy együttműködhessen olyan elismert zeneszerzőkkel, mint Thierry Escaich, Karol Beffa és Francois MeImoun és olyan előadóművészekkel mint például Francois Salque, Pierre Fouchenneret vagy Prabhu Edouard. Jérémy Jouve a 2019-ben alapított, a Savoie-i Guitare en Alpes Nemzetközi Gitárfesztivál művészeti vezetője. Jérémy Jouve jelenleg két új album felvételével foglalkozik, az egyik Mathias Duplessy új kamarazenei szerzeményeivel, a másik pedig gitár–hegedű duókat fog tartalmazni, amiket Pierre Fouchenneret-el dolgoznak ki jelenleg. Jérémy Jouve piros Savarez Alliance és kék Cantiga Premium húrokon játszik. Oktatóként is tevékenykedik, a Conservatoire a rayonnement regional de Paris-ban és a Pole Superieur Paris Boulogne-Billancourt-ban tanít klasszikus gitárt, illetve mesterkurzusokat tart világszerte.