The Harmonia Cordis Association says Welcome!
Ștefan TRIFAN« back
EN

One of the most prominent guitar teachers in Romania, Ștefan Trifan, started playing the violin at the age of six in his hometown Roman. He discovered the guitar at the age of fifteen and began studying very seriously in the class of Professor Ionel Țigănuș at the High School of Arts in Piatra Neamț. In 1997 he was admitted to the new guitar class taught by Constantin Andrei at the Music Academy "Gheorghe Dima" in Cluj-Napoca. He successfully completed his bachelor's degree in 2003 and his master's degree at the same institution in 2005. In 2012 he obtained the title of Doctor of Music with the distinction "Summa Cum Laude", under the direction of Professor Pavel Pușcaș. He started teaching in 2000 at the "Sergiu Celibidache" School of Music in Roman, and in 2003 at the "Sigismund Toduță" High School of Music in Cluj-Napoca. Since 2013 he has been an assistant professor at the Music Academy "Gheorghe Dima". Ștefan Trifan is one of the most prolific guitar teachers in Romania, having countless successes with his pupils and students. In less than twenty years, his students have won more than 400 prizes, more than 100 of which were first prizes in international competitions. He has received numerous awards for his merits and is regularly invited to serve on juries and to give master classes in various international competitions and festivals at home and abroad. In 2006, together with his teacher and colleague Constantin Andrei, he founded the Transylvania Guitar Association in Cluj-Napoca, and since 2004 he has been the executive director of the Transylvania International Guitar Festival.

RO

Unul dintre cei mai proeminenți profesori de chitară din România, Ștefan Trifan, a început să cânte la vioară la vârsta de șase ani, în orașul natal, Roman. A descoperit chitara la vârsta de cincisprezece ani și începe să studieze cu multă seriozitate la clasa profesorului Ionel Țigănuș de la Liceul de Arte din Piatra Neamț. În 1997 este admis la noua clasă de chitară formată de Constantin Andrei la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Absolvă cu succes cursurile de licență în 2003, iar în 2005 pe cele de masterat la aceeași instituție. În 2012 obține titlul de Doctor în Muzică cu distincția ”Summa Cum Laude”, sub conducerea profesorului Pavel Pușcaș. Începe să predea încă din anii de studenție, din 2000, la Școala de Muzică "Sergiu Celibidache" din Roman, și apoi, din 2003, la Liceul de muzică "Sigismund Toduță" din Cluj-Napoca. Din 2013 este asistent universitar al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima". Ștefan Trifan este unul dintre cei mai prolifici profesori de chitară din România, având nenumărate succese cu elevii și studenții săi. În mai puțin de douăzeci de ani, elevii săi au câștigat peste 400 de premii, dintre care mai mult de 100 fiind premii întâi obținute în competiții internaționale. A primit numeroase distincții pentru meritele sale și este invitat în mod regulat în jurii și pentru a susține cursuri de măiestrie în diverse concursuri și festivaluri internaționale din țară și din străinătate. În 2006, alături de profesorul și colegul său, Constantin Andrei, fondează Asociația de Chitară Transilvania în Cluj-Napoca, iar din 2004 este director executiv al Festivalului Internațional de Chitară Transilvania.

HU

Románia egyik legjelentősebb gitártanára, Ștefan Trifan hatéves korában kezdett hegedülni szülővárosában, Romániában. Tizenöt évesen fedezte fel a gitárt, és nagyon komolyan kezdett tanulni Ionel Țigănuș professzor osztályában a Piatra Neamț-i Művészeti Középiskolában. 1997-ben felvételt nyert a kolozsvári "Gheorghe Dima" Zeneakadémia Constantin Andrei által tanított új gitárosztályába. Az alapdiplomát 2003-ban, a mesterdiplomát pedig 2005-ben szerezte meg ugyanebben az intézményben. 2012-ben Pavel Pușcaș professzor irányításával "Summa Cum Laude" minősítéssel megszerezte a zenei doktori címet. 2000-ben kezdett tanítani a római "Sergiu Celibidache" Zeneiskolában, majd 2003-ban a kolozsvári "Sigismund Toduță" Zeneművészeti Szakközépiskolában. 2013 óta a "Gheorghe Dima" Zeneakadémia adjunktusa. Ștefan Trifan az egyik legtermékenyebb gitártanár Romániában, számtalan sikert aratott tanítványaival és diákjaival. Kevesebb mint húsz év alatt tanítványai több mint 400 díjat nyertek, ebből több mint 100 első díjat nemzetközi versenyeken. Érdemeit számos díjjal ismerték el, és rendszeresen meghívják zsűri tagnak és mesterkurzusok tartására különböző nemzetközi versenyekre és fesztiválokra itthon és külföldön. Tanárával és kollégájával, Constantin Andrejjal együtt 2006-ban megalapította Kolozsváron az Erdélyi Gitárszövetséget, 2004 óta pedig az Erdélyi Nemzetközi Gitárfesztivál ügyvezető igazgatója.