The Harmonia Cordis Association says Welcome!
Cătălin Ștefănescu« back
EN

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu was born in 1971, in Bucharest. He took his musical training at "George Enescu" Music Academy in Iași, Romania (classical guitar, 1991-1996) and at National University of Music Bucharest (composition, 2002-2006). In 2008 he receives the title of Doctor in Music, his research being focused on the performance of Baroque and Renaissance music on classical guitar. In 1990 he wins the Grand Prize of Sinaia International Guitar Festival, and beginning with 1996 he is a Honorary Member of Romanian Guitar Foundation. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu is now an associate professor of Classical Guitar in the National University of Music Bucharest. He is also a member of Imago Mundi Ensemble, ensemble who propose an original view on romanian traditional music. As a composer, Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu has many works for solo guitar (5 Suites, Tarantella, Ostinato, The Mosquito etc.), chamber music with guitar (Sonata for guitar duo, Tertine si catrene for guitar trio, Sonatine for flute and guitar, music for Imago Mundi Ensemble), 2 guitar concertos and symphonic music (Lamento for orchestra, Serenata for chamber orchestra). He is a member of the Union of Romanian Composers and Musicologists (UCMR).

RO

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu a absolvit clasa de chitară la Academia de Muzică George Enescu din Iași, România și compoziție la Universitatea Națională de Muzică din București. În 2008 a primit titlul de Doctor în muzică, cercetările sale fiind axate pe interpretarea muzicii baroce și renascentiste pe chitară clasică. În 1990 a câștigat marele premiu al Festivalului Internațional de Chitară din Sinaia, iar începând cu anul 1996 este membru Fundației de Chitară din România. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu acum este profesor de chitară la Universitatea Națională de Muzică din București. De asemenea, este membru al Ansamblului Imago Mundi, ansamblu care propune o viziune originală asupra muzicii tradiționale românești. În calitate de compozitor, Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu are numeroase lucrări pentru chitară solo, muzică de cameră pentru chitară, două concerte de chitară și orchestră. Totodată este și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR).

HU

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu a jászvásári George Enescu Zeneakadémia gitár szakán, majd a bukaresti Nemzetközi Zeneakadémia zeneszerzői szakán diplomázott le. 1990-ben elnyerte a Szinajai Nemzetközi Gitárfesztivál nagydíját, 1996-tól pedig tagja a Romániai Gitárosok Egyesületének. 2008-ban megkapta a doktori címet, kutatásait a barokk és reneszánsz zenére összpontosította. Jelenleg a bukaresti Nemzetközi Zeneakadémia gitártanárja. Tagja az Imago Mundi együttesnek, amely a hagyományos román zenei stílust dolgozza fel. Zeneszerzőként számos szóló és kamara gitárdarabot szerzett és két gitár-zenekar koncertet is komponált. Ugyanakkor tagja a Romániai Zeneszerzők és Zenészek Szövetségének (UCMR).