The Harmonia Cordis Association says Welcome!
duo Melos« back
EN

Titus Flueraş (violin) and Constantin Andrei (guitar) make the chamber formula under the name of Duo Melos, a band that was founded in 2004 in Cluj-Napoca. Professors at the "Gheorghe Dima" Music Academy within the Musical Interpretation Faculty and the Piatra Neamţ Extension, the two members of the chamber group, besides the didactic activity conducted within violin and guitar classes, are also two important interpreters. Titus Flueraş and Constantin Andrei are important soloists of the two recognized instruments both in the country and abroad, as evidenced by the numerous tours in Romania and abroad, where their evolution as soloists was unanimously appreciated. They concert in countries such as: Romania, Hungary, Austria, Italy, Spain, Belgium, France, Germany, Holland, China, USA, Japan etc. Their first evolution in the violin-guitar duo formula took place within of the Music Faculty of Piatra Neamt on March 18, 2004 at the Library G.T.Kirileanu, enjoying a resounding success. Since then, I have always been invited to participate in prestigious cultural events such as: Music,National and International Festivals, Musical Autumn, etc. As mentioned above, their concert series is rich and varied as the repertoire it addresses: Fr.I.Von Biber, A.Vivaldi, G.Fr.Händel, M.Giuliani, F.Carulli, F.Sor , A.Diabelli, E.Granados, I.Albeniz, N.Paganini, F. Margola, J.Nin, R.Di Marino, M. Diego Pujol, B. Bartók, A.Piazzolla, Adrian Andrei, etc. The artistic message of Duo Melos has been from the very beginning one of great sensibility and diversity of music he interprets from Baroque to contemporary. Let's not forget that the duo formula (violin-guitar) is a special one we can say, being quite exposed from the point of view of intonation, timbre colors, dynamics and synchronization. Practically the two instruments are in a continuous dialogue, a dialogue that alternates between solo and accompaniment moments that Duo Melos  achieves with sensitivity, maturity and refinement in his concerts. Many critics have praised the duo's interpretation, many of the works that are on CD, DVD, or Youtube, are an important interpretative feature. Duo Melos is today one of the most important and appreciated chamber ensembles imposing in the field of cult music through elegance, refinement, warmth and artistic maturity, thus contributing to the promotion and support of quality music.

RO

Titus Flueraş (vioară) şi Constantin Andrei (chitară)  alcătuiesc formula camerală sub numele de Duo Melos, formaţie care s-a înfiinţat în anul 2004 la Cluj-Napoca. Profesori la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”  în cadrul Facultăţii  de Interpretare Muzicală  precum şi la Extensia Piatra Neamţ, cei doi membri ai formaţiei camerale, pe lângă activitatea didactică desfăşurată în cadrul claselor de vioară şi chitară sunt de asemenea şi doi importanţi interpreţi. Titus Flueraş  şi Constantin Andrei sunt solişti importanţi ai celor două instrumente recunoscuţi atât în ţară cât şi peste hotare, dovadă fiind numeroasele turnee din România şi  străinătate unde evoluţia lor ca solişti a fost unanim apreciată. Au concertat în ţări ca: România, Ungaria, Austria, Italia, Spania, Belgia, Franţa, Germania, Olanda, China, SUA, Japonia etc. Prima lor evoluţie în formula de duo vioară-chitară s-a  produs  în cadrul  stagiunii Facultăţii de Muzică Piatra Neamţ în data de 18.03.2004    la Biblioteca  G.T.Kirileanu, bucurându-se de un răsunător success.  De atunci sunt în permanenţă invitaţi să participle la prestigioase manifestări culturale cum ar fi: Stagiuni muzicale, Festivaluri Naţionale şi Internaţionale, Toamne Muzicale etc. După cum aminteam mai sus, agenda lor concertistică este bogată şi variată ca şi repertoriul pe care-l abordează:Fr.I.von Biber, A.Vivaldi, G. Fr.Händel, M.Giuliani, F.Carulli, F.Sor, A.Diabelli, E.Granados, I.Albeniz, N.Paganini,F. Margola, J.Nin, R.Di Marino, M. Diego Pujol, B. Bartók, A.Piazzolla, Adrian Andrei, etc. Mesajul artistic al formaţiei Duo Melos a fost încă de la început unul de o mare sensibilitate şi diversitate a muzicii pe care o interpretaează pornind din Baroc până în contemporaneitate. Să nu uităm că formula de duo (vioară-chitară), este una specială putem spune, ea fiind destul de expusă din punct de vedere al intonaţiei, al culorilor timbrale, al dinamicii şi al sincronizării. Practic cele două instrumente sunt într-un dialog continuu, dialog care alternează între momente de solo şi de acompaniament pe care Duo Melos le realizează cu sensibilitate, maturitate şi rafinament în concertele sale. Numeroase critici au elogiat maniera de interpretare a duo-ului, multe din lucrările care sunt prezente pe CD, DVD, sau pe Youtube, reprezintă un important reper interpretativ. Duo Melos reprezintă astăzi una din cele mai  importante şi apreciate formaţii camerale impunându-se în arealul muzicii culte prin eleganţă, rafinament, căldură şi maturitate artistică contribuind astfel la promovarea şi susţinerea muzicii de calitate.

HU

A Duo Melos gitár és hegedű duó 2004-ben alakult Kolozsváron, tagjai Constantin Andrei (gitár) illetve Titus Flueraș (hegedű). Mindketten elismert egyetemi tanárok a kolozsvári és a karácsonkői Gheorghe Dima Nemzeti Zeneakadémia klasszikus gitár illetve hegedű szakán és egyben kiemelkedő előadóművészek. Szólistákként és duóban világszerte koncerteztek az évek során, többek között Romániában, Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Kínában, Japánban illetve az Amerikai Egyesült Államokban. Első duó fellépsükre a karácsonkői Gheorghe Dima Nemzeti Zeneakadémia koncertsorozatában került sor 2003 Március 18-án a G.T.Kirileanu könyvtárban, és a koncert hatalmas sikernek örvendett. Azóta folyamatosan fellépnek különböző országos és nemzetközi fesztiválokon és más művészeti rendezvényeken. Repertoire-jukban olyan zeneszerzők műveivel találkozunk mint például Fr. I. von Biber, A. Vivaldi, G. Fr. Händel, M. Giuliani, F. Carulli, F. Sor, A. Diabelli, E. Granados, I. Albeniz, N. Paganini, F. Margola, J. Nin, R. Di Marino, M. D. Pujol, B. Bartók, A. Piazzolla vagy A. Andrei. Jelenleg a Duo Melos Románia egyik legelismertebb kamarazene formációja. Közönségüket kifinomult zeneiséggel és eleganciával bűvölik el, ezzel a komolyzene népszerűsítésére törekedve.