The Harmonia Cordis Association says Welcome!
duo Celeste« back
EN

Duo Celeste was formed in 2015 by Tudor Gliga and Orosz Dávid. Both experienced musicians and teachers, together they performed as the opening act for the virtuoso guitarist Al Di Meola and Tommy Emmanuel. They also won various awards as a duo, including: 1st Prize at the Transilvania International Guitar Festival, Classical Guitar Competition “De la Baroc la Rock”, ETDK (Student Scientific Conference – Transylvania), International Instrumental Performance Contest “Dan Cumpăta”. They have actively participated at masterclasses of highly-regarded artists and professors, such as: Costas Cotsiolis, Florian Larousse, Susana Prieto, Senio Alirio Diaz, Csáki András, Róth Ede and Pusztai Antal.

Tudor Gliga began studying classical guitar at age 14 with Ovidiu Ene. Under his tutelage, he graduated the High School of Arts, Târgu-Mureș in 2014, at the department of instruments, classical guitar. During this period of time, he participated at music festivals and competitions, winning various awards. He went on to graduate head of promotion at “Gheorghe Dima” National Music Academy in 2018, Cluj-Napoca under the mentorship of Associate Professor Beke István Ferenc and Associate Professor Constantin Andrei. He went on to finish his master studies in 2020 with Beke István Ferenc. Tudor is currently studying for his PhD in guitar performance at “Sigismund Toduță” Doctoral School and is also a classical and electric guitar teacher at “Gheorghe Dima” National Music Academy, Cluj-Napoca. His other activities include guitar compositions, one of which earned him 3rd prize at the First edition of the Harmonia Cordis Composition Contest (2020) and transcriptions/arrangements of various classical pieces and popular songs. He also plays lead guitar and provides vocals/backing vocals in the fast-growing band Vibes Live Band.

Orosz Dávid studied classical guitar at the High School of Arts, Târgu-Mureș with Andrei Turcu. He participated at guitar high school Olympiads, national festivals and international guitar competitions, winning numerous awards. Some of these are: 1st Prize at the Transilvania International Guitar Festival, Cluj-Napoca (2015) and 2nd Prize at the International Festival of Young Guitar "Eduard Pamfil", Bucharest (2015). During 2016-2017 he studied at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest with an Erasmus scholarship, under the supervision of Associate Professor Csáki András. He participates every year alongside his colleague, Tudor, at the Harmonia Cordis International Guitar Festival (Târgu-Mureș), Transilvania International Guitar Festival (Cluj-Napoca) and Novum Generatio International Guitar Festival (Cluj-Napoca). He also finished head of promotion in 2017 at “Gheorghe Dima” National Music Academy, Cluj-Napoca and completed his master studies with Associate Professor Beke István Ferenc and Associate Professor Constantin Andrei. David is currently teaching guitar at the High School of Arts, Târgu-Mureș.

RO

Duo Celeste a fost format în anul 2015 de către Tudor Gliga și Orosz Dávid. Ambii sunt muzicieni și profesori experimentați care au cântat împreună în deschiderea chitaristului virtuoz Al Di Meola și a lui Tommy Emmanuel. Totodată, au câștigat diverse premii în calitate de duo, printre care se enumeră: Premiul I la Festivalul Internațional de Chitară Transilvania, Concursul de Chitară Clasică „De la Baroc la Rock”, Sibiu (2016), ETDK (Conferință științifică a studenților – Transilvania), Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală „Dan Cumpăta". Au participat activ la cursuri de măiestrie susținute de artiști și profesori de renume, cum ar fi: Costas Cotsiolis, Florian Larousse, Susana Prieto, Senio Alirio Diaz, Csáki András, Róth Ede și Pusztai Antal.

Tudor Gliga a început studiul chitarei clasice la vârsta de 14 ani, cu Ovidiu Ene. Sub îndrumarea acestuia, a absolvit Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș în 2014, la secția de instrumente, chitară clasică. În această perioadă, a participat la festivaluri și competiții muzicale, câștigând diverse premii. A continuat cu studiile universitare la Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca unde a obținut diploma de licență în 2018, fiind șef de promoție, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Beke István Ferenc și a domnului conf. univ. dr. Constantin Andrei. Și-a finalizat apoi studiile de masterat în 2020 cu Beke István Ferenc. În prezent, Tudor este doctorand la Școala Doctorală "Sigismund Toduță" și cadru didactic asociat la Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, unde predă chitară clasică și electrică. Alte activități ale sale includ compoziții pentru chitară, una dintre acestea obținând premiul III la prima ediție a Concursului de Compoziție Harmonia Cordis (2020), precum și transcrieri/aranjamente ale unor piese clasice și cântece de muzică ușoară. De asemenea, este vocalist și chitarist în trupa clujeană Vibes Live Band.

Orosz Dávid a studiat chitara clasică la Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș cu Andrei Turcu. A participat la olimpiade de chitară ale liceelor de muzică, festivaluri naționale și concursuri internaționale de chitară, câștigând numeroase premii. Câteva dintre acestea sunt: Premiul I la Festivalul Internațional de Chitară Transilvania, Cluj-Napoca (2015) și Premiul II la Festivalul internațional al tinerilor chitariști „Eduard Pamfil”, București (2015). În perioada 2016-2017 a studiat la Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta cu o bursă Erasmus, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Csáki András. Participă în fiecare an alături de colegul său, Tudor, la Festivalul Internațional de Chitară Clasică Harmonia Cordis (Târgu-Mureș), Festivalul Internațional de Chitară Transilvania (Cluj-Napoca) și Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio (Cluj-Napoca). A absolvit studiile de licență, tot în calitate de șef de promoție, în 2017 la Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. Și-a finalizat studiile de masterat cu domnul conf. univ. dr. Beke István Ferenc și domnul conf. univ. dr. Constantin Andrei. David predă în prezent chitară la Liceul Vocațional de Arte din Târgu-Mureș.

HU

A Duo Celeste formáció 2015-ben alakult, Tudor Gliga és Orosz Dávid kezdeményezésével. A két zenészként és pedagógusként is tapasztalt gitáros a nagyérdemű AL DI Meola  és Tommy Emmanuel gitár virtózok koncertjének nyitó formációjaként lépett fel. Ugyanakkor különböző díjakban részesültek, mint duó, amik közül kiemelkednek a következők: I Díj  “Transilvania” Nemzetközi Klasszikus Gitárfesztivál, “De la Baroc la Rock” Klasszikus Gitárverseny, Nagyszeben (2016), ETDK (Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia), „Dan Cumpăta" Nemzetközi Előadói Hangszerverseny. Aktív résztvevői a Costas Cotsiolis, Florian Larousse, Susana Prieto, Senio Alirio Diaz, Csáki András, Róth Ede és Pusztai Antal által tartott mesterkurzusoknak.

Tudor Gliga 14 évesen kezdte a gitáron való tanulmányait.  Ovidiu Ene vezetésével a marosvásárhelyi Művészeti Líceum gitár szakos végzős diákja 2014-ben. Ebben az időszakban fesztiválokon és versenyeken vett részt, ahol számos díjban részesült. Folytatta tanulmányait a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémián, ahol  alapképzés és mesterképzésben szerzett szakdiplomát Beke István Ferenc és Constantin Andrei docensek vezetése alatt, 2018 illetve 2020-ban. Jelenleg Tudor a „Sigismund Todută” doktori iskola hallgatója és óraadó tanár a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémián, ahol klasszikus és elektromos gitárt illetve kamarazenét oktat. Más területeken is tevékenykedik, mint például a zeneszerzés. Saját szerzeményével a Harmonia Cordis zeneszerzési versenyének harmadik helyezettje lett 2020-ban. Klasszikus és könnyűzenei hangszereléseket és átiratokat is szerzett. Tudor jelentős tevékenységet folytat énekesként és gitárosként is a kolozsvári Vibes Live Band együttesben.

Orosz Dávid a marosvásáhelyi Művészeti Líceumban végezte tanulmányait, Turcu Andrei vezetése alatt. Részt vett tantárgyversenyeken, nemzetközi fesztiválokon és nemzetközi versenyeken, ahol számos díjban részesült. Ezek közül említésre méltók a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Gitárfesztivál első díja (2015), illetve a bukaresti Eduard Pamfil Fiatalok Nemzetközi Gitárfesztiválján elnyert második helyezés. 2016 és 2017-ben a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult Erasmus ösztöndíjjal, ahol vezető tanára Csáki András docens. Kamaratársával, Tudorral évente részt vesznek a marosvásárhelyi Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikus Gitárfesztiválon, a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Gitárfesztiválon, illetve a kolozsvári Novum Generatio Nemzetközi Gitárnapokon. Az alapképzést évfolyamelsőként végezte 2017-ben a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémián, ahol vezető tanárai Beke István Ferenc és Constantin Andrei docensek voltak. Szintén az ő vezetésük alatt végezte mesteri tanulmányait a „Gheorghe Dima” Zeneakadémián. Jelenleg a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban tanít klasszikus gitárt.