The Harmonia Cordis Association says Welcome!
Jon Gomm« back
EN

Jon Gomm is a singer-songwriter and acoustic solo performer based in Yorkshire, UK, known for his once-seen-never-forgotten virtuoso guitar style. This involves slapping, tapping and retuning as he plays, producing a huge, multi-layered sound filled with bass, drums and near-orchestral depth and complexity, all from a single guitar. His songs are often deeply emotive, whether with or without his soft, affecting voice. And his live performances are intimate and powerful, but always punctured by his natural North Of England wit and selfdeprecation. Jon is also a passionate advocate for mental health and neurodiversity.

When he was 2 years old, Jon demanded a guitar for Christmas from his parents. They gave him a ukulele instead, but after he summarily smashed it to pieces in frustration, they got him a guitar and found him a teacher. Growing up in Blackpool, UK, Jon's dad - a journalist and music critic for the local newspaper - would take him to gigs, and often bands on tour would stay at their home. The young Jon was lucky enough to meet and pick the brains of such luminaries as Jack Bruce (Cream), Walter Trout and BB King. Jon turned down a place at Oxford University to instead attend The Guitar Institute in London, then Leeds Conservatoire. Leeds became his adopted home, and the city museum requested one of Jon's guitars for its permanent collection in 2021. From there, he began self-releasing music and touring, and while still a fiercely independent artist, he defied the odds to sell thousands of albums and tour countries across Europe, North and South America, Australia, Asia and Africa.

His breakthrough came in 2012, when he released his first ever single, Passionflower, along with a video of him performing the song, which went viral, totalling well over 20 million views across platforms. Suddenly being catapulted from cult obscurity to mainstream acceptance has been a strange experience for someone so devoted to his craft, and Jon is an unlikely guitar hero who remains very much true to his roots in the UK acoustic circuit. Jon has released 4 studio albums, his latest being The Faintest Idea on Kscope records. Guitarist magazine (UK) said: “While The Faintest Idea is first and foremost a songwriting masterclass - with Gomm exploring the beauty and pain of life’s travails - it hasn’t stopped him casually ripping up accepted truths of acoustic technique along the way, with a slew of sounds-like-six-hands guitar parts.” It included the singles Cocoon and Deep Sea Fishes.

In 2020 Jon was voted "Best Acoustic Guitarist In The World" in the largest online poll of its type, conducted by MusicRadar and its sister publications including Total Guitar and Guitar World. Ibanez guitars launched the JGM10 and JGM5 Jon Gomm Signature Model guitars in 2021. He's the 3rd guitarist ever to design a signature acoustic with Ibanez, the previous two being Joe Satriani and Steve Vai. Jon continues to interact regularly with his loyal "Gommunity" of fans online, and is currently writing new music and playing concerts.

RO

Jon Gomm este un cântăreț-compozitor și solist acustic stabilit în Yorkshire, Marea Britanie, cunoscut pentru stilul său de chitară virtuoz de neuitat. Prestația sa presupune diverse tehnici alternative să obțină efecte de percuție pe corpul chitarei, să schimbe acordajul chitarei în timp de cântă, să utilizeze efecte dintre cele mai diverse producând un sunet uriaș, plin de bas și tobe ajungând la o complexitate aproape orchestrală, totul pe o singură chitară. Cântecele sale sunt adesea profund emoționante, iar spectacolele sale live sunt intime și puternice, dar întotdeauna punctate de ingeniozitatea și autoironia sa naturală din nordul Angliei. Jon este, de asemenea, un susținător pasionat al sănătății mintale și al neurodiversității.

La vârsta de 2 ani, Jon a cerut părinților săi o chitară de Crăciun. Aceștia i-au dat în schimb un ukulele, dar, după ce acesta a sfărâmat-o în bucăți din cauza frustrării, i-au cumpărat o chitară și i-au găsit un profesor. Când a crescut în Blackpool, Marea Britanie, tatăl lui Jon - jurnalist și critic muzical pentru ziarul local - îl ducea la concerte și, adesea, trupele aflate în turneu stăteau la ei acasă. Tânărul Jon a fost destul de norocos să întâlnească și să se familiarizeze cu personalități precum Jack Bruce (Cream), Walter Trout sau BB King. Jon a refuzat un loc la Universitatea Oxford pentru a urma în schimb cursurile Institutului de Chitară din Londra, apoi ale Conservatorului din Leeds. Leeds a devenit casa sa adoptivă, iar muzeul orașului a solicitat una dintre chitarele lui Jon pentru colecția sa permanentă din 2021. De acolo, a început să se lanseze singur pe piața muzicală și să plece în turnee. Deși era încă un artist extrem de independent, a reușit să vândă mii de albume și a susținut numeroase turnee în Europa, America de Nord, America de Sud, Australia, Asia și Africa.

Acesta s-a lansat cu adevărat în anul 2012, când a apărut primul său single, Passionflower, împreună cu un videoclip care a devenit viral, totalizând peste 20 de milioane de vizualizări pe toate platformele. Faptul că a fost catapultat brusc din obscuritate cultă în acceptare mainstream a fost o experiență ciudată pentru cineva atât de devotat meseriei sale, iar Jon este un erou al chitarei improbabil care rămâne foarte fidel rădăcinilor sale în circuitul acustic din Marea Britanie. Jon a lansat 4 albume de studio, cel mai recent fiind "The Faintest Idea" la Kscope Records. Revista Guitarist (Marea Britanie) a declarat: "În timp ce The Faintest Idea este în primul rând o lecție de măiestrie în materie de compoziție - Gomm explorând frumusețea și durerea suferințelor vieții - acest lucru nu l-a împiedicat să rupă cu dezinvoltură adevărurile acceptate ale tehnicii acustice pe parcurs, cu o mulțime de părți de chitară care sună ca și cum ar avea șase mâini." Acesta a inclus single-urile Cocoon și Deep Sea Fishes.

În 2020, Jon a fost votat "Cel mai bun chitarist acustic din lume" în cel mai mare sondaj online de acest tip, realizat de MusicRadar și de publicațiile sale surori, inclusiv Total Guitar și Guitar World. Ibanez a lansat chitarele JGM10 și JGM5 Jon Gomm Signature Model în 2021. Este al treilea chitarist care proiectează o chitară acustică signature cu firma Ibanez, cei doi precedenți fiind Joe Satriani și Steve Vai. Jon continuă să interacționeze în mod regulat cu fanii săi loiali într-un grup de Facebook numit "Gommunity", iar în prezent compune muzică nouă și susține concerte.

HU

Jon Gomm énekes-dalszerző és akusztikus szólóelőadó az Egyesült Királyságban, Yorkshire-ben él, világszerte ismert a feledhetetlen virtuóz gitárstílusáról. Ennek lényege az, hogy játék közben “dobol” a gitár testén, különböző hangolásokkal kísérletezik, hatalmas, többrétegű hangzást produkálva, tele basszussal, dobokkal és szinte zenekari komplexitású műveket alkot, mindezt egyetlen gitáron. Dalai gyakran mélyen érzelmesek, akár lágy, megható hangjával, akár anélkül. Élő fellépései meghittek és erőteljesek, de mindig megtöri őket természetes észak-angliai szellemessége és öniróniája. Jon a mentális egészség és a neurodiverzitás szenvedélyes szószólója.

Amikor 2 éves volt, Jon karácsonyra gitárt kért a szüleitől. Ők egy ukulelét adtak neki helyette, de miután csalódottságában darabokra törte, szereztek neki egy gitárt, és találtak neki egy tanárt. Az angliai Blackpoolban nőtt fel, és Jon apja - aki újságíró és zenekritikus volt a helyi újságnál - elvitte őt koncertekre, és gyakran a turnézó zenekarok is náluk szálltak meg. Az ifjú Jon elég szerencsés volt ahhoz, hogy találkozhasson olyan előadókkal, mint Jack Bruce (Cream), Walter Trout vagy BB King. Jon visszautasította az Oxfordi Egyetemet, hogy helyette a londoni Guitar Institute, majd a Leeds Konzervatórium képzésére járjon. Leeds lett a fogadott otthona, és a városi múzeum 2021-ben Jon egyik gitárját az állandó gyűjteményébe kérte. Onnantól kezdve saját zenéket kezdett el kiadni és turnézni, és bár még mindig vadul független művész volt, dacolva az esélyekkel, több ezer albumot adott el és turnézott Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Ázsia és Afrika országaiban.

Az áttörést 2012-ben érte el, amikor kiadta a Passionflower-t, valamint egy videoklipet, amelyben a dalt előadja, amely virálisan terjedt, és összesen több mint 20 millióan látták a különböző platformokon. Az, hogy hirtelen a mainstream elfogadottságig katapultálták, furcsa élmény volt valakinek, aki ennyire elkötelezett a szakmája iránt, és Jon egy valószínűtlen gitárhős, aki nagyon is hű maradt a gyökereihez a brit akusztikus körforgásban. Jon eddig 4 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbi a The Faintest Idea a Kscope Records gondozásában. A Guitarist magazin szerint: "Bár a The Faintest Idea elsősorban egy dalszerzői mesterkurzus - Gomm az élet megpróbáltatásainak szépségét és fájdalmát tárja fel -, ez nem akadályozta meg abban, hogy az akusztikus technika elfogadott igazságait lazán széttépje az út során, egy rakás olyan hangzású, mintha hatkezes gitárszólamot hallanánk.". A lemezen szerepeltek a Cocoon és a Deep Sea Fishes című számok is.

2020-ban Jon-t a MusicRadar és testvérkiadványai, köztük a Total Guitar és a Guitar World által végzett legnagyobb online szavazáson a "A Világ Legjobb Akusztikus Gitárosa" címre választották. Az Ibanez gitárgyártó cég 2021-ben piacra dobta a JGM10 és JGM5 Jon Gomm Signature Model gitárokat. Ő a 3. gitáros, aki az Ibanezzel közösen terveztetett signature akusztikus gitárt, az előző kettő Joe Satriani és Steve Vai volt. Jon továbbra is rendszeresen kapcsolatba lép hűséges rajongóival a "Gommunity" Facebook csoportban, jelenleg pedig új zenéket ír és koncertezik.