The Harmonia Cordis Association says Welcome!
NEXT FESTIVAL:

Concerte de chitară / Gitárkoncertek
» Cluj-Napoca / Kolozsvár
» 22-23 October 2022

ABOUT US
EN About the Harmonia Cordis Association:

» The Harmonia Cordis Association was founded in 2007 as the result of the desire to organize cultural events in the music sphere, especially in the field of guitar and classical music.
» The Harmonia Cordis Association organizes three international classical guitar festival in Romania:
• Harmonia Cordis International Classical Guitar Festival (in Târgu Mureș – August) first edition held in 2007;
• Harmonia Cordis International Guitar Days (in Odorheiu Secuiesc and Sfântu Gheorghe – Mai), first editon in 2016;
• Novum Generatio International Guitar Festival (in Cluj-Napoca – December), first edition held in 2011.
Discontinued festivals:
• Terra Siculorum International Classical Guitar Festival & Competition (in Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe and Gheorgheni – April) 8 editions between 2008 and 2015.
» The most important events organized by our Association were broadcasted live on harmoniacordis.org/live, an innovation which aims at attracting and acquainting the public with these kinds of events which are actually a compact representation of the Romanian domain of guitar caught in the process of development.

You can view the first issue of the HC magazine here.


RO Despre Asociația Harmonia Cordis:

» Asociaţia Harmonia Cordis a fost înfiinţată în anul 2007 din dorinţa de a organiza evenimente culturale în sfera muzicală, în special în domeniul chitarei şi a muzicii clasice.
» Asociaţia organizează un festival internaţional de chitară clasică cu rol cel mai important în domeniu din România:
• Festivalul Internaţional de Chitară „Harmonia Cordis” (Târgu Mureş – august), prima ediție în 2007;
Asociaţia mai organizează încă două festivaluri mai mici:
• Zilele Chitaristice Internaţionale „Harmonia Cordis” (Odorheiu Secuiesc și Sfântu Gheorghe – mai), prima ediție în 2016;
• Festivalul Internaţional de Chitară „Novum Generatio” (Cluj-Napoca – decembrie), prima ediție în 2011.
Festivaluri și concursuri mai vechi:
• Festivalul și Concursul Internaţional de Chitară Clasică „Terra Siculorum”
(Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Gheorgheni – aprilie) între anii 2008–2015.

Primul număr al HC magazine poate fi vizualizată aici.


HU A Harmonia Cordis Egyesületről:

» A Harmonia Cordis Egyesület 2007-ben alakult zenei illetve kulturális események szervezése érdekében, leginkább a gitár és klasszikus zenére fektetve a hangsúlyt.
» A Harmonia Cordis Egyesület szervezi Románia legnagyobb nemzetközi klasszikusgitár-fesztiválját:
• Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál 2007. óta (Marosvásárhely – augusztus);
Az egyesület két kisebb fesztivált is szervez:
• Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárnapok 2016. óta (Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy – május);
• Novum Generatio Nemzetközi Gitárfesztivál/Gitárnapok 2011. óta (Kolozsvár – december).
Régebbi fesztiváljaink és versenyeink:
• Terra Siculorum Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál és verseny 2008–2015. között (Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós – április).

A HC magazine első száma megtekinthető itt.

NKA-hoz benyújtott szakmai beszámolók:
» 2021: NKA-hoz benyújtott szakmai beszámoló a 206107/13868 sz. pályázathoz. (5,03 MB)
» 2020: NKA-hoz benyújtott szakmai beszámoló a 206107/13617 sz. pályázathoz. (2,61 MB)
» 2019: NKA-hoz benyújtott szakmai beszámoló a 206107/13503 sz. pályázathoz. (8,76 MB)
GUESTS
LOCATION

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

Scurt istoric

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1919, ca instituţie de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Învăţământul artistic instituţionalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înfiinţat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfăşurat în limbile germană şi maghiară. Înfiinţarea Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învăţământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul şi-a deschis cursurile cu următoarele catedre: Teorie şi solfegii, Armonie, Contrapunct-compoziţie, Canto, Pian, Vioară, Violoncel, Dicţiune şi declamaţie. Ulterior au fost introduce şi alte discipline: Solfegiu, Contrabas, Instrumente de suflat (corn, trombon, trompetă şi fagot), Teoria instrumentelor, Teoria formelor muzicale, Estetică, Istoria muzicii, Muzică de cameră, Acustică, Orchestră. În anul 1922 s-a înfiinţat o secţie pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate începând cu anul 1933.

Printre profesorii care au contribuit la renumele instituţiei se numără personalităţi de marcă ale creaţiei şi interpretării muzicale, ca şi ale muzicologiei româneşti – între aceştia, doi membri ai Academiei Române: compozitorii Sigismund Toduţă şi Cornel Ţăranu. Studiile doctorale în muzică şi înaltul titlu de Doctor în Muzicologie au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică clujean, deja în anul 1971, prin contribuţia hotărâtoare a amintitului Sigismund Toduţă, mulţi dintre cei mai valoroşi muzicieni din toate centrele ţării se mândresc cu titlul de Doctor obţinut la Cluj.

Odată cu schimbările politice declanşate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit posibilă şi în spaţiul academic românesc stabilirea de relaţii internaţionale în cadrul programelor TEMPUS, ERASMUS, LONG LIFE LEARNING, DAAD, FULLBRIGHT. Acestea au căpătat o nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană.

După instituirea în anul 1992 a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, printre cei care au acceptat acest titlu se numără personalităţi marcante ale vieţii muzicale româneşti şi mondiale, precum Mariana Nicolesco, Iannis Xenakis, György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Yehudi Menuhin, Robert Levin, Christoph Bossert, Pascal Bentoiu, Ştefan Niculescu, David Ohanesian, Ioan Holender, şi alte nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se bucură instituţia noastră.


CONCERTS

Concerte de chitară

Concertele vor avea loc în Studioul de concerte al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

22 octombrie 2022, sâmbătă, 19:00

• Babțan-Varga Flórián [RO]
• Beke István-Ferenc [RO]
• Cenk Erdoğan [TR] fretless

23 octombrie 2022, duminică, 19:00

• Girán Péter [HU] flamenco
• Jerónimo Maya [ES] flamenco & Asztalos Zsolt [RO] percuție

 

CONTACT
Festival director:
BEKE István Ferenc
+40-744-519678 (mobile, Romania)
HarmoniaCordis