The Harmonia Cordis Association says Welcome!
duo Iancu–Lobonț« back
EN

Duo Iancu-Lobonț, made up of the guitar players Olivia Iancu and Claudiu Lobonț, began its activity in 2007, when the two performers graduated from the National University of Music Bucharest. In 2008 they also started to study historical instruments (lute, theorba, archlute), and their interest in Early Music is objectified in their master and doctoral studies. With an abundant activity, invited to perform in the most important profile festivals in the country (Sinaia International Guitar Festival, Transilvania International Guitar Festival, Turnu-Severin International Guitar Festival, „Guitar Evenings” International Festival, „Viva la Guitarra” Festival, Early Music Festival Miercurea Ciuc, „Musica Barcensis” Festival, „Musica Coronensis” Festival, Baroque Festival Timișoara etc.), the duo has had collaborations with various chamber ensembles  and orchestras, both with guitars as well as historical instruments, in numerous Early Music projects, on the most important scenes in the country. As of 2018, the two performers are permanent guests in the newly-established baroque orchestra Musica Ricercata, which received invitations to prestigious festivals in the country and abroad. Duo Iancu-Lobonț performs various programs which cover all stylistic periods, from Early Music to the contemporary music; the works played represents mostly their own transcriptions and arrangements. The two guitar players attended master classes with some of the most important professors and concert players in the world of guitar and lute.

Olivia Iancu graduated from the National University of Music Bucharest (UNMB) – Faculty of Musical Performance, the Classical Guitar specialization, in 2007. In 2009 she got her Master’s Degree at UNMB, Stylistic Interpretation – Chamber Music specialization, and in 2015 she got her PhD at the same University. Currently, she is an Assistant Professor within the University of Pitești – Arts Department. She is a laureate of National Guitar Contests and Festivals; she obtained Merit grants and Scholarships, among which Erasmus Scholarship at Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar, Germany.

Claudiu Lobonț graduated from the National University of Music Bucharest – Faculty of Musical Performance, the Classical Guitar specialization, in 2007. In 2009, he got his Master’s Degree at UNMB, Stylistic Interpretation – Chamber Music specialization, and in 2017 he got his PhD at the same University. He is currently guitar teacher at the “George Enescu” National College of Music, Bucharest. He performed in the country and abroad and created musical illustration for various cultural projects (theatre, dance, fine arts, and photography).

RO

Duo Iancu–Lobonț, format din chitariștii Olivia Iancu și Claudiu Lobonț, și-a început activitatea în anul 2007, an în care cei doi au absolvit cursurile Universității Naționale de Muzică din București. Din 2008 au început și studiul instrumentelor istorice (lăută, teorbă, archlute), iar interesul pentru muzica veche se împlinește în cursurile de master și doctorat. Cu o activitate bogată, invitat să concerteze – alături de nume însemnate din domeniu – în cadrul celor mai importante festivaluri de profil din țară (Sinaia International Guitar Festival, Transilvania International Guitar Festival, Turnu-Severin International Guitar Festival, Festivalul Internațional „Serile de Chitară”, Festivalul Internațional „Hibernal de Chitară”, Festivalul „Viva la Guitarra”, Festivalul „Nocturne Baroce”, Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc, Festivalul „Musica Barcensis”, Festivalul „Musica Coronensis”, Festivalul Baroc Timișoara etc.), duo-ul a avut colaborări cu diverse ansambluri camerale sau orchestre, atât cu chitarele cât și cu instrumentele istorice, în numeroase proiecte legate de muzica veche, pe cele mai importante scene din țară. Începând cu anul 2018 cei doi sunt invitați permanenți în nou-înființata orchestră barocă Musica Ricercata, ce a fost invitată la prestigioase festivaluri din țară și străinătate. Duo Iancu-Lobonț prezintă programe variate ce acoperă toate perioadele stilistice, de la muzica veche la cea contemporană; lucrările cântate sunt, în cea mai mare parte, propriile trascripții și aranjamente. Cei doi chitariști au urmat cursuri de perfecționare cu unii dintre cei mai importanți profesori și concertiști din lumea chitarei și a lăutei.

Olivia Iancu a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB) – Facultatea de Interpretare Muzicală, specializarea Chitară Clasică, în anul 2007. În 2009 a obținut masteratul la UNMB specializarea Stilistică Interpretativă – Muzică de Cameră, iar în anul 2015 a absolvit cursurile doctorale la aceeași universitate. În prezent este asistent universitar în cadrul Departamentului de Arte al Universității din Pitești. Este laureată a olimpiadelor și festivalurilor naționale de specialitate; a obținut burse de merit și de studiu, printre care bursa Erasmus la Hochschule für Musik „Franz Liszt” Weimar, Germania.

Claudiu Lobonț a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București – Facultatea de Interpretare Muzicală, specializarea Chitară Clasică, în anul 2007. În 2009 a obținut masteratul la UNMB specializarea Stilistică Interpretativă – Muzică de Cameră, iar în anul 2017 a absolvit cursurile doctorale la aceeași Universitate. În prezent este profesor la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București. A susținut recitaluri în țară și în străinătate și a făcut ilustrație muzicală pentru diverse proiecte culturale (teatru, film, dans, arte plastice, fotografie).